چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:31

این پیمانه اقتصادی موضوعاتی همچون تغییرات بورس در آخرین روز کاری، رشد سکه و اونس طلا، افزایش قیمت نفت با کاهش تولید عربستان، استفادۀ فرصت‌طلبان از کاهش جهانی تولید نفت، صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت رفاه واگذار شد، رشد اقتصادی ترکیه و عربستان یک سوم شد، سود پلیس بد مذاکرات از برجام، ایرباس از بوئینگ پیشی گرفت، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 و پیامک یارانه، این ماه چند نفر را ناراحت می‌کند؟ در بر د

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdk Pdlhki hrjwhnd lUqUuhjd ilIUk jyddvhj fUvs nv Hovdk vUc ;hvdT van s;i U hUks xghT htchda rdlj ktj fh ;hia jUgdn uvfsjhkT hsjthnG tvwj‌xgfhk hc ;hia Oihkd jUgdn ktjT wknUr fhckasj'd tUghn fi Uchvj vthi Uh'bhv anT van hrjwhnd jv;di U uvfsjhk d; sUl anT sUn Pgds fn lbh;vhj hc fvOhlT hdvfhs hc fUmdk' Pdad 'vtjT van hrjwhnd hdvhk nv shg 2016 U Pdhl; dhvhkiT hdk lhi Ikn ktv vh khvhpj ld‌;kn? nv fv n hc Klaow ank srt nvdhtjd prUr lhihki lrhlhjL jh KPhs ;hvd fd svhkOhl Uchvj wkuj U fhk; lv;cdL hdk Pdlhki hrjwhnd lUqUuhjd ilIUk jyddvhj fUvs nv Hovdk vUc ;hvdT van s;i U hUks xghT htchda rdlj ktj fh ;hia jUgdn uvfsjhkT hsjthnG tvwj‌xgfhk hc ;hia Oihkd jUgdn ktjT wknUr fhckasj'd tUghn fi Uchvj vthi Uh'bhv anT van hrjwhnd jv;di U uvfsjhk d; sUl anT sUn Pgds fn lbh;vhj hc fvOhlT hdvfhs hc fUmdk' Pdad 'vtjT van hrjwhnd hdvhk nv shg 2016 U Pdhl; dhvhkiT hdk lhi Ikn ktv vh khvhpj ld‌;kn? nv fv n