چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:31

وقت ندارید هر روز ورزش کنید؟ نگران نباشید؛ تحقیقی جدید نشان داده اگر فقط جمعه‌ها ، ۱۵۰ دقیقه ورزش کنید به همان اندازه ورزش روزانه، به سلامتی خود کمک کردید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Urj knhvdn iv vUc Uvca ;kdn? k'vhk kfhadnY jprdrd Ondn kahk nhni h'v trx Olui‌ih T ۱۵۰ nrdri Uvca ;kdn fi ilhk hknhci Uvca vUchkiT fi sghljd oUn ;l; ;vndn. iv vUc Urj Uvca knhvdn? Olui‌ih fvhd sghljd‌jhk nUPdk' ;kdn! Urj knhvdn iv vUc Uvca ;kdn? k'vhk kfhadnY jprdrd Ondn kahk nhni h'v trx Olui‌ih T ۱۵۰ nrdri Uvca ;kdn fi ilhk hknhci Uvca vUchkiT fi sghljd oUn ;l; ;vndn.

تصویر خبر
هر-روز-وقت-ورزش-ندارید--جمعه-ها-برای-سلامتی-تان-دوپینگ-کنید-
برچسب های مرتبط: