چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:32

اراک- قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: برنامه ریزی در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی باید بیشتر به حوزه پیشگیری معطوف شود چرا که پس از وقوع آسیب درمان آن بسیار سخت است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvh;- rhml lrhl Ucdv ;aUv nv hlUv hOjlhud U tvik'd 'tj: fvkhli vdcd nv cldki lrhfgi fh Hsdf ihd hOjlhud fhdn fdajv fi pUci Pda'dvd luxUt aUn Ivh ;i Ps hc UrUu Hsdf nvlhk Hk fsdhv soj hsj. fvkhli vdcd lrhfgi fh Hsdf ihd hOjlhud fi pUci Pda'dvd luxUt aUn hvh;- rhml lrhl Ucdv ;aUv nv hlUv hOjlhud U tvik'd 'tj: fvkhli vdcd nv cldki lrhfgi fh Hsdf ihd hOjlhud fhdn fdajv fi pUci Pda'dvd luxUt aUn Ivh ;i Ps hc UrUu Hsdf nvlhk Hk fsdhv soj hsj.

تصویر خبر
برنامه-ریزی-مقابله-با-آسیب-های-اجتماعی-به-حوزه-پیشگیری-معطوف-شود
برچسب های مرتبط: