چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:32

وقوع انفجار در جنوب بغداد پایتخت عراق ۲ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

UrUu hktOhv nv OkUf fynhn Phdjoj uvhr ۲ ;aji U ۷ cold fvOhd 'bhaj. ۹ ;aji U cold fv hev UrUu hktOhv nv OkUf fynhn UrUu hktOhv nv OkUf fynhn Phdjoj uvhr ۲ ;aji U ۷ cold fvOhd 'bhaj.

تصویر خبر
۹-کشته-و-زخمی-بر-اثر-وقوع-انفجار-در-جنوب-بغداد
برچسب های مرتبط: