چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:33

عصر روز چهارشنبه وزیر امور خارجه گرجستان با همتای ایرانی خود در تهران دیدار و رایزنی کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

uwv vUc Iihvakfi Ucdv hlUv ohvOi 'vOsjhk fh iljhd hdvhkd oUn nv jivhk ndnhv U vhdckd ;vn. ndnhv Ucdv hlUv ohvOi 'vOsjhk fh zvdt uwv vUc Iihvakfi Ucdv hlUv ohvOi 'vOsjhk fh iljhd hdvhkd oUn nv jivhk ndnhv U vhdckd ;vn.

تصویر خبر
دیدار-وزیر-امور-خارجه-گرجستان-با-ظریف