چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:33

فیلمی از لحظات جذاب و دیدنی زندگی فوتبالی کریم بنزما، از گذشته تا به امروز را مشاهده می‌کنید.

tdgld hc gpzhj Obhf U ndnkd ckn'd tUjfhgd ;vdl fkclhT hc 'baji jh fi hlvUc vh lahini ld‌;kdn. lvUvd fv ckn'd tUjfhgd ;vdl fkclh + tdgl tdgld hc gpzhj Obhf U ndnkd ckn'd tUjfhgd ;vdl fkclhT hc 'baji jh fi hlvUc vh lahini ld‌;kdn.

تصویر خبر
مروری-بر-زندگی-فوتبالی-کریم-بنزما---فیلم
برچسب های مرتبط: