چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:34

www.cup.ir (link) http://www.cup.ir/sport/archive/487/view/175824 سرمربی استقلال مطابق تیتر جلد گل تصمیم بزرگی گرفته که سید حسین حسینی را در بازی مقابل نفت هم درون دروازه آبی پوشان قرار بدهد. به گزارش کاپ،گل مصاحبه ای هم با برانکو ترتیب داده است. این روزنامه به نقل از سعید فائقی نوشته:کی روش دندان های ما را شمرده است.

www.cup.ir (link) http://www.cup.ir/sport/archive/487/view/175824 svlvfd hsjrghg lxhfr jdjv Ogn 'g jwldl fcv'd 'vtji ;i sdn psdk psdkd vh nv fhcd lrhfg ktj il nvUk nvUhci Hfd PUahk rvhv fnin. fi 'chva ;hPT'g lwhpfi hd il fh fvhk;U jvjdf nhni hsj. hdk vUckhli fi krg hc sudn thmrd kUaji:;d vUa nknhk ihd lh vh alvni hsj. jwldl lil lkwUvdhk fvhd fhcd ktj www.cup.ir (link) http://www.cup.ir/sport/archive/487/view/175824 svlvfd hsjrghg lxhfr jdjv Ogn 'g jwldl fcv'd 'vtji ;i sdn psdk psdkd vh nv fhcd lrhfg ktj il nvUk nvUhci Hfd PUahk rvhv fnin. fi 'chva ;hPT'g lwhpfi hd il fh fvhk;U jvjdf nhni hsj. hdk vUckhli fi krg hc sudn thmrd kUaji:;d vUa nknhk ihd lh vh alvni hsj.

تصویر خبر
تصمیم-مهم-منصوریان-برای-بازی-نفت
برچسب های مرتبط: