چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:34

با جدایی آنتونی گولچ مدافع استرالیایی – کروات تیم فوتبال پرسپولیس مسئولان این تیم در تلاش بودند تا بتوانند سهمیه آسیایی خود را با جذب یک بازیکن مورد نظر کادر فنی پر کنند. به گزارش مشرق، یک مدافع عراقی مدنظر مسئولان باشگاه پرسپولیس قرار گرفته و این احتمال وجود دارد که این بازیکن ۲۵ ساله […]

fh Onhdd HkjUkd 'UgI lnhtu hsjvhgdhdd – ;vUhj jdl tUjfhg PvsPUgds lsmUghk hdk jdl nv jgha fUnkn jh fjUhkkn sildi Hsdhdd oUn vh fh Obf d; fhcd;k lUvn kzv ;hnv tkd Pv ;kkn. fi 'chva lavrT d; lnhtu uvhrd lnkzv lsmUghk fha'hi PvsPUgds rvhv 'vtji U hdk hpjlhg UOUn nhvn ;i hdk fhcd;k ۲۵ shgi O…I lnhtu lgd‌PUa uvhr nv jdvvs PvsPUgds fh Onhdd HkjUkd 'UgI lnhtu hsjvhgdhdd – ;vUhj jdl tUjfhg PvsPUgds lsmUghk hdk jdl nv jgha fUnkn jh fjUhkkn sildi Hsdhdd oUn vh fh Obf d; fhcd;k lUvn kzv ;hnv tkd Pv ;kkn. fi 'chva lavrT d; lnhtu uvhrd lnkzv lsmUghk fha'hi PvsPUgds rvhv 'vtji U hdk hpjlhg UOUn nhvn ;i hdk fhcd;k ۲۵ shgi O…I

تصویر خبر
مدافع-ملی-پوش-عراق-در-تیررس-پرسپولیس
برچسب های مرتبط: