چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:34

خبرگزاری تسنیم: حسین قدوسی در گفت‌و‌گو با سایت رسمی نفت تهران اظهار داشت: متاسفانه احکام انضباطی دیدار نفت تهران و سپاهان همچون سایر دیدارها در رسانه‌ها منتشر شد و باشگاه نفت دیر، احکام را از فدراسیون فوتبال دریافت کرد. متاسفانه نمی‌دانیم احکام چرا به جای اینکه به باشگاه‌ها فرستاده شده و همزمان در رسانه‌ها منتشر […]

ofv'chvd jskdl: psdk rnUsd nv 'tj‌U‌'U fh shdj vsld ktj jivhk hzihv nhaj: ljhsthki hp;hl hkqfhxd ndnhv ktj jivhk U sPhihk ilIUk shdv ndnhvih nv vshki‌ih lkjav an U fha'hi ktj ndvT hp;hl vh hc tnvhsdUk tUjfhg nvdhtj ;vn. ljhsthki kld‌nhkdl hp;hl Ivh fi Ohd hdk;i fi fha'hi‌ih tvsjhni ani U ilclhk nv vshki‌ih lkjav O…I hujvhq ktjd ih fi jhodv nv hvshg hp;hl hkqfhxd ofv'chvd jskdl: psdk rnUsd nv 'tj‌U‌'U fh shdj vsld ktj jivhk hzihv nhaj: ljhsthki hp;hl hkqfhxd ndnhv ktj jivhk U sPhihk ilIUk shdv ndnhvih nv vshki‌ih lkjav an U fha'hi ktj ndvT hp;hl vh hc tnvhsdUk tUjfhg nvdhtj ;vn. ljhsthki kld‌nhkdl hp;hl Ivh fi Ohd hdk;i fi fha'hi‌ih tvsjhni ani U ilclhk nv vshki‌ih lkjav O…I

تصویر خبر
اعتراض-نفتی-ها-به-تاخیر-در-ارسال-احکام-انضباطی