چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:38

آلمان از تمدید حضور نیروهای خود در شمال عراق خبر داده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Hglhk hc jlndn pqUv kdvUihd oUn nv alhg uvhr ofv nhni hsj. jlndn d; shgi pqUv kdvUihd Hglhkd nv uvhr Hglhk hc jlndn pqUv kdvUihd oUn nv alhg uvhr ofv nhni hsj.

تصویر خبر
تمدید-یک-ساله-حضور-نیروهای-آلمانی-در-عراق
برچسب های مرتبط: