چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:38

اهواز - ایرنا - مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برنامه این سازمان برای خرید و ذخیره سازی 40هزار تن میوه شب عید با هدف تنظیم بازار شروع شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hiUhc - hdvkh - lndvuhlg shclhk lv;cd juhUk vUsjhdd hdvhk 'tj: fvkhli hdk shclhk fvhd ovdn U bodvi shcd 40ichv jk ldUi af udn fh int jkzdl fhchv avUu ani hsj. fvkhli shclhk juhUk vUsjhdd fvhd bodvi shcd 40ichv jk ldUi af udn hiUhc - hdvkh - lndvuhlg shclhk lv;cd juhUk vUsjhdd hdvhk 'tj: fvkhli hdk shclhk fvhd ovdn U bodvi shcd 40ichv jk ldUi af udn fh int jkzdl fhchv avUu ani hsj.

تصویر خبر
برنامه-سازمان-تعاون-روستایی-برای-ذخیره-سازی-40هزار-تن-میوه-شب-عید
برچسب های مرتبط: