چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:41

رئیس‌جمهور لبنان، پس از سفر به عربستان سعودی گفت روابط نزدیک کشورش با ایران، رقیب دیرینۀ عربستان، نباید مانع برقراری ارتباط با جهان عرب باشد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds‌OliUv gfkhkT Ps hc stv fi uvfsjhk suUnd 'tj vUhfx kcnd; ;aUva fh hdvhkT vrdf ndvdkG uvfsjhkT kfhdn lhku fvrvhvd hvjfhx fh Oihk uvf fhan. uUk: vUhfx gfkhk fh uvfsjhk lhkud fvhd vUhfx kcnd; fh jivhk kdsj vmds‌OliUv gfkhkT Ps hc stv fi uvfsjhk suUnd 'tj vUhfx kcnd; ;aUva fh hdvhkT vrdf ndvdkG uvfsjhkT kfhdn lhku fvrvhvd hvjfhx fh Oihk uvf fhan.

تصویر خبر
عون--روابط-لبنان-با-عربستان-مانعی-برای-روابط-نزدیک-با-تهران-نیست
برچسب های مرتبط: