چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:41

اهواز - ایرنا - مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خواستار جلوگیری از صادرات مواد خام کشاورزی شد و گفت: بسیاری از کشورها با واردات مواد خام کشاورزی و دامی و فراوری آن ،ارزش افزوده و منافع زیادی نصیب خود می کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hiUhc - hdvkh - lndvuhlg shclhk lv;cd juhUk vUsjhdd hdvhk oUhsjhv OgU'dvd hc whnvhj lUhn ohl ;ahUvcd an U 'tj: fsdhvd hc ;aUvih fh Uhvnhj lUhn ohl ;ahUvcd U nhld U tvhUvd Hk Thvca htcUni U lkhtu cdhnd kwdf oUn ld ;kkn. lndvuhlg juhUk vUsjhdd ;aUv oUhsjhv OgU'dvd hc whnvhj lpwUghj ohl ;ahUvcd an hiUhc - hdvkh - lndvuhlg shclhk lv;cd juhUk vUsjhdd hdvhk oUhsjhv OgU'dvd hc whnvhj lUhn ohl ;ahUvcd an U 'tj: fsdhvd hc ;aUvih fh Uhvnhj lUhn ohl ;ahUvcd U nhld U tvhUvd Hk Thvca htcUni U lkhtu cdhnd kwdf oUn ld ;kkn.

تصویر خبر
مدیرعامل-تعاون-روستایی-کشور-خواستار-جلوگیری-از-صادرات-محصولات-خام-کشاورزی-شد
برچسب های مرتبط: