چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:43

ارومیه- ایرنا- نمایشگاه گروهی تابلو کاشی شکسته دانشجویان گرافیک دانشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه در نگارخانه این شهر برپا شد.

hvUldi- hdvkh- klhda'hi 'vUid jhfgU ;had a;sji nhkaOUdhk 'vhtd; nhka;ni tkd U pvti hd nojvhk hvUldi nv k'hvohki hdk aiv fvPh an. klhda'hi jhfgU ;had a;sji nv hvUldi fvPh an hvUldi- hdvkh- klhda'hi 'vUid jhfgU ;had a;sji nhkaOUdhk 'vhtd; nhka;ni tkd U pvti hd nojvhk hvUldi nv k'hvohki hdk aiv fvPh an.

تصویر خبر
نمایشگاه-تابلو-کاشی-شکسته-در-ارومیه-برپا-شد
برچسب های مرتبط: