چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:46

صندوق کودکان سازمان ملل از کشته شدن بیش از ۱۴۰۰ کودک در درگیری‌های یمن خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

wknUr ;Un;hk shclhk lgg hc ;aji ank fda hc ۱۴۰۰ ;Un; nv nv'dvd‌ihd dlk ofv nhn. 'chva dUkdst hc ;aji‌ank ۱۴۰۰ ;Un; dlkd wknUr ;Un;hk shclhk lgg hc ;aji ank fda hc ۱۴۰۰ ;Un; nv nv'dvd‌ihd dlk ofv nhn.

تصویر خبر
گزارش-یونیسف-از-کشته-شدن-۱۴۰۰-کودک-یمنی
برچسب های مرتبط: