چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:46

وقوع چند انفجار در نقاط مختلف عراق هشت کشته و ۱۷ مجروح به همراه داشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

UrUu Ikn hktOhv nv krhx lojgt uvhr iaj ;aji U ۱۷ lOvUp fi ilvhi nhaj. 8 ;aji U 17 cold nv hktOhv‌ihd hlvUc uvhr UrUu Ikn hktOhv nv krhx lojgt uvhr iaj ;aji U ۱۷ lOvUp fi ilvhi nhaj.

تصویر خبر
8-کشته-و-17-زخمی-در-انفجار-های-امروز-عراق
برچسب های مرتبط: