چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:46

فرماندار تبریز درباره شنیده شدن صدای شلیک گلوله در منطقه یکه دکان تبریز توضیحاتی ارایه داد.

tvlhknhv jfvdc nvfhvi akdni ank wnhd agd; 'gUgi nv lkxri d;i n;hk jfvdc jUqdphjd hvhdi nhn. jUqdphj tvlhknhv jfvdc nvfhvi wnhd agd; 'gUgi tvlhknhv jfvdc nvfhvi akdni ank wnhd agd; 'gUgi nv lkxri d;i n;hk jfvdc jUqdphjd hvhdi nhn.

تصویر خبر
توضیحات-فرماندار-تبریز-درباره-صدای-شلیک-گلوله
برچسب های مرتبط: