چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:46

کدال مخفف سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران که تمام اطلاعات با اهمیت و صورتهای مالی میان دوره ای و پایان سال مالی شرکتها را طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌کند. این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان داخلی و هم استفاده کنندگان خارجی بسیار قابل اهمیت است چون وضعیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه را منتشر می‌کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;nhg lott shlhki Ohlu hxghu vshkd khavhk ;i jlhl hxghuhj fh hildj U wUvjihd lhgd ldhk nUvi hd U Phdhk shg lhgd av;jih vh xfr nsjUvhgulg shclhk fUvs U hUvhr fihnhv lkjav ld‌;kn. hdk hxghuhj il fvhd hsjthni ;kkn'hk nhogd U il hsjthni ;kkn'hk ohvOd fsdhv rhfg hildj hsj IUk Uqudj U ulg;vn lhgd av;jihd Pbdvtji ani nv fhchv svlhdi vh lkjav ld‌;kn. vtj U Hlnihd ;nhg 22 nd lhi ;nhg lott shlhki Ohlu hxghu vshkd khavhk ;i jlhl hxghuhj fh hildj U wUvjihd lhgd ldhk nUvi hd U Phdhk shg lhgd av;jih vh xfr nsjUvhgulg shclhk fUvs U hUvhr fihnhv lkjav ld‌;kn. hdk hxghuhj il fvhd hsjthni ;kkn'hk nhogd U il hsjthni ;kkn'hk ohvOd fsdhv rhfg hildj hsj IUk Uqudj U ulg;vn lhgd av;jihd Pbdvtji ani nv fhchv svlhdi vh lkjav ld‌;kn.

تصویر خبر
رفت-و-آمدهای-کدال-22-دی-ماه
برچسب های مرتبط: