چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:46

دامغان - فرماندار دامغان گفت: برای تکمیل دو پروژه عمرانی ملی شامل زندان مرکزی و فاضلاب شهری در این شهرستان ۱۰میلیارد و ۵۶۰میلیون تومان طی سالجاری اعتبار اختصاص یافته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nhlyhk - tvlhknhv nhlyhk 'tj: fvhd j;ldg nU PvUCi ulvhkd lgd ahlg cknhk lv;cd U thqghf aivd nv hdk aivsjhk ۱۰ldgdhvn U ۵۶۰ldgdUk jUlhk xd shgOhvd hujfhv hojwhw dhtji hsj. ۱۰ ldgdhvn jUlhk hujfhv fi nU PvUCi lgd nhlyhk hojwhw dhtj nhlyhk - tvlhknhv nhlyhk 'tj: fvhd j;ldg nU PvUCi ulvhkd lgd ahlg cknhk lv;cd U thqghf aivd nv hdk aivsjhk ۱۰ldgdhvn U ۵۶۰ldgdUk jUlhk xd shgOhvd hujfhv hojwhw dhtji hsj.

تصویر خبر
۱۰-میلیارد-تومان-اعتبار-به-دو-پروژه-ملی-دامغان-اختصاص-یافت