چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:47

سرخپوشان پایتخت یک مدافع عراقی را برای جایگزینی گولچ در خط دفاع در نظر دارند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svoPUahk Phdjoj d; lnhtu uvhrd vh fvhd Ohd'cdkd 'UgI nv ox nthu nv kzv nhvkn. lnhtu lgd PUa uvhrd Ohd'cdk 'UgI ld aUn svoPUahk Phdjoj d; lnhtu uvhrd vh fvhd Ohd'cdkd 'UgI nv ox nthu nv kzv nhvkn.

تصویر خبر
مدافع-ملی-پوش-عراقی-جایگزین-گولچ-می-شود
برچسب های مرتبط: