چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:50

www.varzesh3.com (link) http://www.varzesh3.com/news/1386675/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF هافبک استقلال تهران به احتمال فراوان دوباره به فولاد خوزستان باز خواهد گشت. به گزارش “ورزش سه”، بختیار رحمانی که فوتبال خود را در فولاد خوزست

در حال دریافت متن کامل خبر...

www.varzesh3.com (link) http://www.varzesh3.com/news/1386675/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF ihtf; hsjrghg jivhk fi hpjlhg tvhUhk nUfhvi fi tUghn oUcsjhk fhc oUhin 'aj. fi 'chva “Uvca si”T fojdhv vplhkd ;i tUjfhg oUn vh nv tUghn oUcsj fojdhv vplhkd hpjlhgh fi tUghn fv'vnn www.varzesh3.com (link) http://www.varzesh3.com/news/1386675/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF ihtf; hsjrghg jivhk fi hpjlhg tvhUhk nUfhvi fi tUghn oUcsjhk fhc oUhin 'aj. fi 'chva “Uvca si”T fojdhv vplhkd ;i tUjfhg oUn vh nv tUghn oUcsj

تصویر خبر
بختیار-رحمانی-احتمالا-به-فولاد-برگردد
برچسب های مرتبط: