چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:50

امروز حق به حقدار رسید گرچه تیم صبا با تمام قوا برای برد آماده بود. نفت استحقاق این را داشت که پیروز میدان باشد. به گزارش مشرق، فیروز کریمی در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر صبا اظهار کرد: بازی به لحاظ فنی قابلیت‌های یک بررسی کامل را داشت. بر خلاف آن چیزی که […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

hlvUc pr fi prnhv vsdn 'vIi jdl wfh fh jlhl rUh fvhd fvn Hlhni fUn. ktj hsjprhr hdk vh nhaj ;i PdvUc ldnhk fhan. fi 'chva lavrT tdvUc ;vdld nv kasj ofvd Ps hc ndnhv jdla fvhfv wfh hzihv ;vn: fhcd fi gphz tkd rhfgdj‌ihd d; fvvsd ;hlg vh nhaj. fv oght Hk Idcd ;i O…I 'vn U oh; tdvUc ;vdld nv ktj Hfhnhk hlvUc pr fi prnhv vsdn 'vIi jdl wfh fh jlhl rUh fvhd fvn Hlhni fUn. ktj hsjprhr hdk vh nhaj ;i PdvUc ldnhk fhan. fi 'chva lavrT tdvUc ;vdld nv kasj ofvd Ps hc ndnhv jdla fvhfv wfh hzihv ;vn: fhcd fi gphz tkd rhfgdj‌ihd d; fvvsd ;hlg vh nhaj. fv oght Hk Idcd ;i O…I

تصویر خبر
گرد-و-خاک-فیروز-کریمی-در-نفت-آبادان
برچسب های مرتبط: