چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:50

ایرنا نوشت: یک مطالعه بین المللی جدید نشان می دهد تعداد افرادی که در سراسر جهان از فشار خون بالا رنج می برند، رو به افزایش است و در نتیجه، مرگ و میر ناشی از این عارضه نیز افزایش یافته است.

hdvkh kUaj: d; lxhgui fdk hglggd Ondn kahk ld nin junhn htvhnd ;i nv svhsv Oihk hc tahv oUk fhgh vkO ld fvknT vU fi htchda hsj U nv kjdOiT lv' U ldv khad hc hdk uhvqi kdc htchda dhtji hsj. tahv oUk fhghYfpvhk Ondn sghlj nv Oihk hdvkh kUaj: d; lxhgui fdk hglggd Ondn kahk ld nin junhn htvhnd ;i nv svhsv Oihk hc tahv oUk fhgh vkO ld fvknT vU fi htchda hsj U nv kjdOiT lv' U ldv khad hc hdk uhvqi kdc htchda dhtji hsj.

تصویر خبر
فشار-خون-بالا-بحران-جدید-سلامت-در-جهان
برچسب های مرتبط: