چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:51

نیروهای یمنی یک فروند موشک از نوع «زلزال ۱» را به محل تجمع مزدوران سعودی در استان الجوف شلیک کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kdvUihd dlkd d; tvUkn lUa; hc kUu Kcgchg ۱L vh fi lpg jOlu lcnUvhk suUnd nv hsjhk hgOUt agd; ;vnkn. agd; d; tvUkn lUa; Kcgchg ۱L fi jOlu lcnUvhk suUnd nv KhgOUtL dlk kdvUihd dlkd d; tvUkn lUa; hc kUu Kcgchg ۱L vh fi lpg jOlu lcnUvhk suUnd nv hsjhk hgOUt agd; ;vnkn.

تصویر خبر
شلیک-یک-فروند-موشک--زلزال-۱--به-تجمع-مزدوران-سعودی-در--الجوف--یمن
برچسب های مرتبط: