چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:52

دو اسطوره پرسپولیسی ها در مراسم ختم مرحوم سیدعلیخانی نیز با وجود حضور در یک مکان با یکدیگر روبرو نشدند تا کماکان به همان فرمول دوری و شاید دوستی ادامه دهند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nU hsxUvi PvsPUgdsd ih nv lvhsl ojl lvpUl sdnugdohkd kdc fh UOUn pqUv nv d; l;hk fh d;nd'v vUfvU kankn jh ;lh;hk fi ilhk tvlUg nUvd U ahdn nUsjd hnhli nikn. fi Oh lhkni hc lvhsl ojl ;hPdjhk trdn PvsPUgds/ nhddT;vdldT fhcil‌ilhk ahdn‌Urjd nd'v(u;s) nU hsxUvi PvsPUgdsd ih nv lvhsl ojl lvpUl sdnugdohkd kdc fh UOUn pqUv nv d; l;hk fh d;nd'v vUfvU kankn jh ;lh;hk fi ilhk tvlUg nUvd U ahdn nUsjd hnhli nikn.

تصویر خبر
به-جا-مانده-از-مراسم-ختم-کاپیتان-فقید-پرسپولیس--دایی-کریمی--بازهم-همان-شاید-وقتی-دیگر-عکس-
برچسب های مرتبط: