چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:54

اراک- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی گفت: ۱۲ طرح پیشنهادی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با حضور وزیر کشور در اراک مورد بررسی نهایی قرار می گیرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvh;- nfdv aUvhd ilhik'd lfhvci fh lUhnlonv hsjhk lv;cd 'tj: ۱۲ xvp Pdakihnd aUvhd ilhik'd lfhvci fh lUhn lonv hsjhk fh pqUv Ucdv ;aUv nv hvh; lUvn fvvsd kihdd rvhv ld 'dvn. ۱۲xvp Pdakihnd aUvhd lfhvci fh lUhnlonv hsjhk lv;cd fvvsd ld aUn hvh;- nfdv aUvhd ilhik'd lfhvci fh lUhnlonv hsjhk lv;cd 'tj: ۱۲ xvp Pdakihnd aUvhd ilhik'd lfhvci fh lUhn lonv hsjhk fh pqUv Ucdv ;aUv nv hvh; lUvn fvvsd kihdd rvhv ld 'dvn.

تصویر خبر
۱۲طرح-پیشنهادی-شورای-مبارزه-با-موادمخدر-استان-مرکزی-بررسی-می-شود