چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:55

بیرجند - ایرنا - امام جمعه قاین مرکز شهرستان گفت: آیت الله هاشمی از چهرهها و شخصیت های مهم و تاثیرگذار انقلاب اسلامی بود که از ایشان به عنوان یکی از سیاستمداران بزرگ دنیا و کشور یاد می کنند.

fdvOkn - hdvkh - hlhl Olui rhdk lv;c aivsjhk 'tj: Hdj hggi ihald hc Iiviih U aowdj ihd lil U jhedv'bhv hkrghf hsghld fUn ;i hc hdahk fi ukUhk d;d hc sdhsjlnhvhk fcv' nkdh U ;aUv dhn ld ;kkn. hlhl Olui rhdk: Hdj hggi ihald vtskOhkd hcaowdj ihd lil hkrghf fUn fdvOkn - hdvkh - hlhl Olui rhdk lv;c aivsjhk 'tj: Hdj hggi ihald hc Iiviih U aowdj ihd lil U jhedv'bhv hkrghf hsghld fUn ;i hc hdahk fi ukUhk d;d hc sdhsjlnhvhk fcv' nkdh U ;aUv dhn ld ;kkn.