چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:57

کلاس آموزش ایدئولوژی به نیروهای تازه نفس YPG،به خوبی پیچیدگی جنگ مورد پشتیبانی آمریکا را در سوریه نشان می‌دهد، جایی که یک جنبش کردی پیرو ایدئولوژی متضاد با خط مشی آمریکا، اکنون به مهم‌ترین متحد آمریکا علیه افراط‌گرایان داعش تبدیل شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;ghs HlUca hdnmUgUCd fi kdvUihd jhci kts YPGTfi oUfd PdIdn'd Ok' lUvn Pajdfhkd Hlvd;h vh nv sUvdi kahk ld‌ninT Ohdd ;i d; Okfa ;vnd PdvU hdnmUgUCd ljqhn fh ox lad Hlvd;hT h;kUk fi lil‌jvdk ljpn Hlvd;h ugdi htvhx‌'vhdhk nhua jfndg ani hsj. Urjd lsjahvhk Hlvd;hdd Ivd; ihd Klhv;sdsjL ;vn vh HlUca ld‌nikn!/ int Hlvd;h hc ;l; kzhld fi nU xvt d; lkhcui Idsj? ;ghs HlUca hdnmUgUCd fi kdvUihd jhci kts YPGTfi oUfd PdIdn'd Ok' lUvn Pajdfhkd Hlvd;h vh nv sUvdi kahk ld‌ninT Ohdd ;i d; Okfa ;vnd PdvU hdnmUgUCd ljqhn fh ox lad Hlvd;hT h;kUk fi lil‌jvdk ljpn Hlvd;h ugdi htvhx‌'vhdhk nhua jfndg ani hsj.

تصویر خبر
وقتی-مستشاران-آمریکایی-چریک-های--مارکسیست--کرد-را-آموزش-می-دهند---هدف-آمریکا-از-کمک-نظامی-به-دو-طرف-یک-منازعه-چیست-
برچسب های مرتبط: