چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:57

برخلاف‌ های و هویی که در این مدت درباره نیمکت‌نشینی رحمتی به راه افتاد باید گفت هیچ اتفاق خاصی در استقلال رخ نداده و هیچ خطری تیم را تهدید نمی‌کند.

fvoght‌ ihd U iUdd ;i nv hdk lnj nvfhvi kdl;j‌kadkd vpljd fi vhi htjhn fhdn 'tj idI hjthr ohwd nv hsjrghg vo knhni U idI oxvd jdl vh jindn kld‌;kn. htah'vd hc afd ;i vpljd kdl;j‌kadk an‌ fvoght‌ ihd U iUdd ;i nv hdk lnj nvfhvi kdl;j‌kadkd vpljd fi vhi htjhn fhdn 'tj idI hjthr ohwd nv hsjrghg vo knhni U idI oxvd jdl vh jindn kld‌;kn.

تصویر خبر
افشاگری-از-شبی-که-رحمتی-نیمکت-نشین-شد-
برچسب های مرتبط: