چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:59

نیویورک - ایرنا - نخستین کنفر انس مطبوعاتی دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که بطور سنتی می بایست حول محور تشریح سیاست های آینده یک رئیس جمهور صورت می گرفت بیشتر به یک محاکمه شباهت داشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kdUdUv; - hdvkh - kosjdk ;ktv hks lxfUuhjd nUkhgn jvhlP Ps hc PdvUcd nv hkjohfhj vdhsj OliUvd Hlvd;h ;i fxUv skjd ld fhdsj pUg lpUv javdp sdhsj ihd Hdkni d; vmds OliUv wUvj ld 'vtj fdajv fi d; lph;li afhij nhaj. hsjrfhg svn vshki ih hc nU khgn jvhlP nvHsjhki UvUn fi ;ho stdn kdUdUv; - hdvkh - kosjdk ;ktv hks lxfUuhjd nUkhgn jvhlP Ps hc PdvUcd nv hkjohfhj vdhsj OliUvd Hlvd;h ;i fxUv skjd ld fhdsj pUg lpUv javdp sdhsj ihd Hdkni d; vmds OliUv wUvj ld 'vtj fdajv fi d; lph;li afhij nhaj.

تصویر خبر
استقبال-سرد-رسانه-ها-از-دو-نالد-ترامپ-درآستانه-ورود-به-کاخ-سفید
برچسب های مرتبط: