پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 00:03

دزفول - ایرنا - فرمانده انتظامی دزفول گفت: 2 دختر هنجار شکن موتور سوار در این شهر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

nctUg - hdvkh - tvlhkni hkjzhld nctUg 'tj: 2 nojv ikOhv a;k lUjUv sUhv nv hdk aiv nsj'dv U jpUdg lvhOu rqhdd ankn. nsj'dvd 2 nojv lUjUv sUhv nv nctUg nctUg - hdvkh - tvlhkni hkjzhld nctUg 'tj: 2 nojv ikOhv a;k lUjUv sUhv nv hdk aiv nsj'dv U jpUdg lvhOu rqhdd ankn.

تصویر خبر
دستگیری-2-دختر-موتور-سوار-در-دزفول