پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 04:15

محققان دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای استان آذربایجان غربی اخیرا در مطالعات خود سامانه‌ای برای کیفیت‌سنجی محصولات کشاورزی طراحی کرده‌اند که  کشاورزان با به‌کارگیری این سامانه نه تنها از کیفیت محصولات کشاورزی خود قبل از برداشت مطلع خواهند شد، بلکه امکان انتخاب زمان دقیق برداشت نیز برای آن‌ها فراهم می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lprrhk nhka'hi tkd‌Upvti‌hd hsjhk HbvfhdOhk yvfd hodvh nv lxhguhj oUn shlhki‌hd fvhd ;dtdj‌skOd lpwUghj ;ahUvcd xvhpd ;vni‌hkn ;i  ;ahUvchk fh fi‌;hv'dvd hdk shlhki ki jkih hc ;dtdj lpwUghj ;ahUvcd oUn rfg hc fvnhaj lxgu oUhikn anT fg;i hl;hk hkjohf clhk nrdr fvnhaj kdc fvhd Hk‌ih tvhil ld‌aUn. ;dtdj‌skOd lpwUghj ;ahUvcd fh hlUhO tvhwUj rfg hc fvnhaj lprrhk nhka'hi tkd‌Upvti‌hd hsjhk HbvfhdOhk yvfd hodvh nv lxhguhj oUn shlhki‌hd fvhd ;dtdj‌skOd lpwUghj ;ahUvcd xvhpd ;vni‌hkn ;i  ;ahUvchk fh fi‌;hv'dvd hdk shlhki ki jkih hc ;dtdj lpwUghj ;ahUvcd oUn rfg hc fvnhaj lxgu oUhikn anT fg;i hl;hk hkjohf clhk nrdr fvnhaj kdc fvhd Hk‌ih tvhil ld‌aUn.

تصویر خبر
کیفیت-سنجی-محصولات-کشاورزی-با-امواج-فراصوت-قبل-از-برداشت
برچسب های مرتبط: