پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 06:01

معاون پیشگیری بهزیستی استان مرکزی گفت: بیش از 4هزار نفر در کمپ‌های درمانی ترک اعتیاد بهزیستی استان تحت درمان قرار گرفتند.

luhUk Pda'dvd ficdsjd hsjhk lv;cd 'tj: fda hc 4ichv ktv nv ;lP‌ihd nvlhkd jv; hujdhn ficdsjd hsjhk jpj nvlhk rvhv 'vtjkn. hldkd: 4 ichv ktv nv ;lP‌ihd nvlhkd jv; hujdhn ficdsjd hsjhk lv;cd jpj nvlhk rvhv 'vtjkn luhUk Pda'dvd ficdsjd hsjhk lv;cd 'tj: fda hc 4ichv ktv nv ;lP‌ihd nvlhkd jv; hujdhn ficdsjd hsjhk jpj nvlhk rvhv 'vtjkn.

تصویر خبر
امینی--4-هزار-نفر-در-کمپ-های-درمانی-ترک-اعتیاد-بهزیستی-استان-مرکزی-تحت-درمان-قرار-گرفتند
برچسب های مرتبط: