پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 07:00

این پرونده ها نشانگر شدت اختلاف میان آن دو بر سر حضانت کودکان است که علنی شدنش به ضرر همه اعضای خانواده خواهد بود.

hdk PvUkni ih kahk'v anj hojght ldhk Hk nU fv sv pqhkj ;Un;hk hsj ;i ugkd anka fi qvv ili huqhd ohkUhni oUhin fUn. fhcd'v laiUv Ikn lhi Ps hc xghrT s;Uj oUn vh a;sj + u;s hdk PvUkni ih kahk'v anj hojght ldhk Hk nU fv sv pqhkj ;Un;hk hsj ;i ugkd anka fi qvv ili huqhd ohkUhni oUhin fUn.

تصویر خبر
بازیگر-مشهور-چند-ماه-پس-از-طلاق--سکوت-خود-را-شکست---عکس
برچسب های مرتبط: