پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 07:00

ای کاش مادرم کمی به فکر من هم بود و مرا تنها نمی‌گذاشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hd ;ha lhnvl ;ld fi t;v lk il fUn U lvh jkih kld‌'bhaj. fh hdk ;hv icdki hujdhn oUnl U aUivl vh jhldk ld ;vnl! hd ;ha lhnvl ;ld fi t;v lk il fUn U lvh jkih kld‌'bhaj.

تصویر خبر
با-این-کار-هزینه-اعتیاد-خودم-و-شوهرم-را-تامین-می-کردم-