پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 07:02

مسئول روابط عمومی آتش نشانی بیرجند از اقدام به خودکشی پسری جوان از روی پل عابر پیاده در این شهر خبر داد.

lsmUg vUhfx ulUld Hja kahkd fdvOkn hc hrnhl fi oUn;ad Psvd OUhk hc vUd Pg uhfv Pdhni nv hdk aiv ofv nhn. oUn;ad OUhkd hc vUd Pg uhfv Pdhni nv fdvOkn vh ffdkdn + u;s lsmUg vUhfx ulUld Hja kahkd fdvOkn hc hrnhl fi oUn;ad Psvd OUhk hc vUd Pg uhfv Pdhni nv hdk aiv ofv nhn.

تصویر خبر
خودکشی-جوانی-از-روی-پل-عابر-پیاده-در-بیرجند-را-ببینید---عکس
برچسب های مرتبط: