پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 07:09

خانم امبر رود وزیر انرژی و تغییر آب و هوا هنگامی که از مقابل صف خبرنگاران، فیلمبرداران و عکاسان رسانه های گروهی عبور می کرد در موقعیت دشواری قرار گرفت.

ohkl hlfv vUn Ucdv hkvCd U jyddv Hf U iUh ik'hld ;i hc lrhfg wt ofvk'hvhkT tdglfvnhvhk U u;hshk vshki ihd 'vUid ufUv ld ;vn nv lUrudj naUhvd rvhv 'vtj. Phaki ;ta ohkl Ucdv ;Oh 'dv ;vn?+u;s ohkl hlfv vUn Ucdv hkvCd U jyddv Hf U iUh ik'hld ;i hc lrhfg wt ofvk'hvhkT tdglfvnhvhk U u;hshk vshki ihd 'vUid ufUv ld ;vn nv lUrudj naUhvd rvhv 'vtj.

تصویر خبر
پاشنه-کفش-خانم-وزیر-کجا-گیر-کرد--عکس
برچسب های مرتبط: