پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 07:18

یک دستگاه خودرو سواری تندر در حین حرکت از مسیر اصلی خارج و پس از عبور از شانه خاکی جاده، به عمق حدود 10 متری دره سقوط کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; nsj'hi oUnvU sUhvd jknv nv pdk pv;j hc lsdv hwgd ohvO U Ps hc ufUv hc ahki oh;d OhniT fi ulr pnUn 10 ljvd nvi srUx ;vn. oUnvUd jknv fi ulr pnUn 10 ljvd nvi srUx ;vn + jwhUdv d; nsj'hi oUnvU sUhvd jknv nv pdk pv;j hc lsdv hwgd ohvO U Ps hc ufUv hc ahki oh;d OhniT fi ulr pnUn 10 ljvd nvi srUx ;vn.

تصویر خبر
خودروی-تندر-به-عمق-حدود-10-متری-دره-سقوط-کرد---تصاویر
برچسب های مرتبط: