پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 07:19

خروج پراندلی از مستایا و خشم هواداران والنسیا باعث شد، نگاه رسانه‌های اسپانیا بیش از پیش به این بهشت پول‌شویی در اسپانیا متمرکز شود. سنگاپور برای ماندن در این بهشت باید حریف خشم مردم شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ovUO Pvhkngd hc lsjhdh U oal iUhnhvhk Uhgksdh fhue anT k'hi vshki‌ihd hsPhkdh fda hc Pda fi hdk fiaj PUg‌aUdd nv hsPhkdh ljlv;c aUn. sk'hPUv fvhd lhknk nv hdk fiaj fhdn pvdt oal lvnl aUn. klhdkni d; lhtdhd tuhg U rnvjlkn nv ghgd'h +u;s ovUO Pvhkngd hc lsjhdh U oal iUhnhvhk Uhgksdh fhue anT k'hi vshki‌ihd hsPhkdh fda hc Pda fi hdk fiaj PUg‌aUdd nv hsPhkdh ljlv;c aUn. sk'hPUv fvhd lhknk nv hdk fiaj fhdn pvdt oal lvnl aUn.

تصویر خبر
نماینده-یک-مافیای-فعال-و-قدرتمند-در-لالیگا--عکس