پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 07:25

خبرها در باره این حادثه تیراندازی را از طریق منابع موثق پیگیری کنید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ofvih nv fhvi hdk phnei jdvhknhcd vh hc xvdr lkhfu lUer Pd'dvd ;kdn. uhlg jdvhknhcd U rjg‌ihd ndvUc hvh; oUn;ad ;vn? + u;s ofvih nv fhvi hdk phnei jdvhknhcd vh hc xvdr lkhfu lUer Pd'dvd ;kdn.

تصویر خبر
عامل-تیراندازی-و-قتل-های-دیروز-اراک-خودکشی-کرد----عکس
برچسب های مرتبط: