پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 07:28

فرمانده انتظامی دزفول گفت: 2 دختر هنجار شکن موتور سوار در این شهر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvlhkni hkjzhld nctUg 'tj: 2 nojv ikOhv a;k lUjUv sUhv nv hdk aiv nsj'dv U jpUdg lvhOu rqhdd ankn. nU nojv lUjUvsUhv ;i nsj'dv ankn + u;s tvlhkni hkjzhld nctUg 'tj: 2 nojv ikOhv a;k lUjUv sUhv nv hdk aiv nsj'dv U jpUdg lvhOu rqhdd ankn.

تصویر خبر
دو-دختر-موتورسوار-که-دستگیر-شدند---عکس