پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 07:47

بررسی آماری خط حمله تیمهای لیگ برتری در نیم فصل اول نشان دهنده این واقعیت است که سه تیم مطرح استقلال، پرسپولیس و سپاهان در این فاز از قدرت بالایی برخوردار نبودند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvvsd Hlhvd ox plgi jdlihd gd' fvjvd nv kdl twg hUg kahk nikni hdk Uhrudj hsj ;i si jdl lxvp hsjrghgT PvsPUgds U sPhihk nv hdk thc hc rnvj fhghdd fvoUvnhv kfUnkn. Hlhvd ;i jvh;jUvshcd vh fhghjv hc PvsPUgdsT hsjrghg U sPhihk rvhv ld‌nin +OnUg fvvsd Hlhvd ox plgi jdlihd gd' fvjvd nv kdl twg hUg kahk nikni hdk Uhrudj hsj ;i si jdl lxvp hsjrghgT PvsPUgds U sPhihk nv hdk thc hc rnvj fhghdd fvoUvnhv kfUnkn.

تصویر خبر
آماری-که-تراکتورسازی-را-بالاتر-از-پرسپولیس--استقلال-و-سپاهان-قرار-می-دهد--جدول