پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 08:15

دو زن بدنام با وضعیتی زننده سوار بر موتور میان عده ای جوان رفته و با حرکات ناشایست و تحریک کننده در ملاعام ظاهر شدند.

nU ck fnkhl fh Uqudjd ckkni sUhv fv lUjUv ldhk uni hd OUhk vtji U fh pv;hj khahdsj U jpvd; ;kkni nv lghuhl zhiv ankn. hUO "fd pdhdd" nU ck U niih lvn nv Ohni svnaj + u;s nU ck fnkhl fh Uqudjd ckkni sUhv fv lUjUv ldhk uni hd OUhk vtji U fh pv;hj khahdsj U jpvd; ;kkni nv lghuhl zhiv ankn.

تصویر خبر
اوج--بی-حیایی--دو-زن-و-دهها-مرد-در-جاده-سردشت---عکس
برچسب های مرتبط: