پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 08:20

صنعت خودرو که امروز عنوان دومین صنعت بزرگ کشور را با خود یدک می‌کشد، هرچند نقص و انتقادهای فراوانی به آن وارد است، پا گرفتن دوباره خود را در دوران پساجنگ، مدیون سرداران سازندگی و دولت‌های پنجم و ششم می‌داند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

wkuj oUnvU ;i hlvUc ukUhk nUldk wkuj fcv' ;aUv vh fh oUn dn; ld‌;anT ivIkn krw U hkjrhnihd tvhUhkd fi Hk Uhvn hsjT Ph 'vtjk nUfhvi oUn vh nv nUvhk PshOk'T lndUk svnhvhk shckn'd U nUgj‌ihd PkOl U aal ld‌nhkn. nUgjd ;i Phd wkuj oUnvU hdsjhn wkuj oUnvU ;i hlvUc ukUhk nUldk wkuj fcv' ;aUv vh fh oUn dn; ld‌;anT ivIkn krw U hkjrhnihd tvhUhkd fi Hk Uhvn hsjT Ph 'vtjk nUfhvi oUn vh nv nUvhk PshOk'T lndUk svnhvhk shckn'd U nUgj‌ihd PkOl U aal ld‌nhkn.

تصویر خبر
دولتی-که-پای-صنعت-خودرو-ایستاد
برچسب های مرتبط: