پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 08:38

دیه عروس 16ساله که 7 سال قبل به دست تازه داماد دیوانه کشته شده بود با حکم قضایی از صندوق بیت المال پرداخت می شود.

ndi uvUs 16shgi ;i 7 shg rfg fi nsj jhci nhlhn ndUhki ;aji ani fUn fh p;l rqhdd hc wknUr fdj hglhg Pvnhoj ld aUn. Ii fv sv jhci uvUs kUOUhk nv ohki nhlhn Hln? + u;s ndi uvUs 16shgi ;i 7 shg rfg fi nsj jhci nhlhn ndUhki ;aji ani fUn fh p;l rqhdd hc wknUr fdj hglhg Pvnhoj ld aUn.

تصویر خبر
چه-بر-سر-تازه-عروس-نوجوان-در-خانه-داماد-آمد----عکس
برچسب های مرتبط: