پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 08:49

به فروشنده تمام وقت جهت فروشگاه لوازم آشپزخانه در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام فروشنده تمام وقت جهت فروشگاه لوازم آشپزخانه اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni jlhl Urj Oij tvUa'hi gUhcl HaPcohki nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni jlhl Urj Oij tvUa'hi gUhcl HaPcohki hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni jlhl Urj Oij tvUa'hi gUhcl HaPcohki fi tvUakni jlhl Urj Oij tvUa'hi gUhcl HaPcohki nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni jlhl Urj Oij tvUa'hi gUhcl HaPcohki hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-تمام-وقت-جهت-فروشگاه-لوازم-آشپزخانه
برچسب های مرتبط: