پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 08:52

به کارمند فروش با روابط عمومی بالا جهت شرکت تولیدی معتبر آرایشی – بهداشتی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام کارمند فروش جهت شرکت تولیدی معتبر در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ;hvlkn tvUa fh vUhfx ulUld fhgh Oij av;j jUgdnd lujfv Hvhdad – finhajd nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl ;hvlkn tvUa Oij av;j jUgdnd lujfv nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvlkn tvUa Oij av;j jUgdnd lujfv nv jivhk fi ;hvlkn tvUa fh vUhfx ulUld fhgh Oij av;j jUgdnd lujfv Hvhdad – finhajd nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl ;hvlkn tvUa Oij av;j jUgdnd lujfv nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارمند-فروش-جهت-شرکت-تولیدی-معتبر-در-تهران
برچسب های مرتبط: