پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 08:52

به تعدادی خانم جهت کار در فروشگاه و کارگاه در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام تعدادی خانم جهت کار در فروشگاه و کارگاه اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi U ;hv'hi nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl junhnd ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi U ;hv'hi hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi U ;hv'hi fi junhnd ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi U ;hv'hi nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl junhnd ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi U ;hv'hi hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-و-کارگاه
برچسب های مرتبط: