پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 08:53

باردار شدن دختر 29 ساله که بعد از سونوگرافی متوجه شد 3 قلو است و دکتر با تشخیص سقط جنین داد ولی امتناع کرد.

fhvnhv ank nojv 29 shgi ;i fun hc sUkU'vhtd ljUOi an 3 rgU hsj U n;jv fh jaodw srx Okdk nhn Ugd hljkhu ;vn. n;jv fi hajfhi 'tj fIi hj vh srx ;k! + u;s fhvnhv ank nojv 29 shgi ;i fun hc sUkU'vhtd ljUOi an 3 rgU hsj U n;jv fh jaodw srx Okdk nhn Ugd hljkhu ;vn.

تصویر خبر
دکتر-به-اشتباه-گفت-بچه-ات-را-سقط-کن----عکس