پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 09:00

هرچند در پی اعلام آتش بس در سوریه و آغاز روند تهیه مقدمات مذاکرات صلح، روسیه اعلام کرد که روند کاهش نیروهای خود را در سوریه آغاز می‌کند، اما به نظر می‌رسد این امر به معنای کاهش سطح حضور و نقش آفرینی مسکو در منطقه نیست. در همین راستا، ورود ناو هواپیمابر معروف روسیه به آب‌های لیبی و دیدارهای صورت گرفته میان مقامات نظامی دو کشور، بحث‌های تازه‌ای را برانگیخته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ivIkn nv Pd hughl Hja fs nv sUvdi U Hyhc vUkn jidi lrnlhj lbh;vhj wgpT vUsdi hughl ;vn ;i vUkn ;hia kdvUihd oUn vh nv sUvdi Hyhc ld‌;knT hlh fi kzv ld‌vsn hdk hlv fi lukhd ;hia sxp pqUv U kra Htvdkd ls;U nv lkxri kdsj. nv ildk vhsjhT UvUn khU iUhPdlhfv luvUt vUsdi fi Hf‌ihd gdfd U ndnhvihd wUvj 'vtji ldhk lrhlhj kzhld nU ;aUvT fpe‌ihd jhci‌hd vh fvhk'doji hsj. Ps hc sUvdiT vUs‌ih nv Pd pqUv kzhld nv gdfd isjkn? ivIkn nv Pd hughl Hja fs nv sUvdi U Hyhc vUkn jidi lrnlhj lbh;vhj wgpT vUsdi hughl ;vn ;i vUkn ;hia kdvUihd oUn vh nv sUvdi Hyhc ld‌;knT hlh fi kzv ld‌vsn hdk hlv fi lukhd ;hia sxp pqUv U kra Htvdkd ls;U nv lkxri kdsj. nv ildk vhsjhT UvUn khU iUhPdlhfv luvUt vUsdi fi Hf‌ihd gdfd U ndnhvihd wUvj 'vtji ldhk lrhlhj kzhld nU ;aUvT fpe‌ihd jhci‌hd vh fvhk'doji hsj.

تصویر خبر
پس-از-سوریه--روس-ها-در-پی-حضور-نظامی-در-لیبی-هستند-
برچسب های مرتبط: